Nilörngruppen: Bra rapport!
2017-08-21

"Perioden april - juni

· Orderingången ökade med 4 procent till 156 (150) MSEK
· Omsättningen ökade med 12 procent till 192 (172) MSEK
· Rörelseresultatet uppgick till 25,6 (25,9) MSEK (exklusive kostnader om 1,4 MSEK för listbyte)
· Rörelseresultatet uppgick till 24,2 (25,9) MSEK
· Periodens resultat uppgick till 18,5 (20,6) MSEK
· Resultatet per aktie uppgick till 1,62 (1,81) SEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 31,3 (25,2) MSEK

Perioden januari - juni
· Orderingången ökade med 19 procent till 357 (300) MSEK
· Omsättningen ökade med 21 procent till 352 (292) MSEK
· Rörelseresultatet uppgick till 43,2 (35,4) MSEK (exklusive kostnader om 1,4 MSEK för listbyte)
· Rörelseresultatet uppgick till 41,8 (35,4) MSEK
· Periodens resultat uppgick till 31,7 (27,9) MSEK
· Resultatet per aktie uppgick till 2,78 (2,45) SEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 29,5 (19,8) MSEK

Väsentliga händelser under kvartalet
· Ökad organisation för att möta efterfrågan och för fortsatt tillväxt
· Bruttovinstmarginalen påverkad av nya större klienter och produktmix
· Preliminär ansökan om listning på Nasdaq Stockholms huvudmarknad
· Kostnaden för listbytet uppgick under andra kvartalet till 1,4 MSEK
· Produktionen har påbörjats i Bangladeshfabriken"
 
« Tillbaka