Midway: Stark rapport
2017-08-17

"ANDRA KVARTALET 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 471 Mkr (455)
· EBITDA uppgick till 42 Mkr (35)
· Rörelseresultatet exkl. omstruktureringsnetto uppgick till 27 Mkr (23), varav 28 Mkr (24) är hänförbart till affärsområdet Teknik och 4 Mkr (4) till affärsområdet Handel
· Resultat före skatt uppgick till 17 Mkr (22) och nettoresultat uppgick till 13 Mkr (24)
· Resultat per aktie uppgick till 0,53 kr (0,98). Resultat per aktie för total verksamhet uppgick till 0,53 kr (0,08)
· Resultat per aktie efter full konvertering uppgick till 0,49 kr (0,96). Resultat per aktie för total verksamhet efter full konvertering uppgick till 0,49 kr (0,08)

FÖRSTA HALVÅRET 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 935 Mkr (842)
· EBITDA uppgick till 79 Mkr (57)
· Rörelseresultatet exkl. omstruktureringsnetto uppgick till 49 Mkr (32), varav 50 Mkr (38) är hänförbart till affärsområdet Teknik och 10 Mkr (4) till affärsområdet Handel
· Resultat före skatt uppgick till 36 Mkr (27) och nettoresultat uppgick till 28 Mkr (28)
· Resultat per aktie uppgick till 1,14 kr (1,14). Resultat per aktie för total verksamhet uppgick till 1,14 kr (0,12)
· Resultat per aktie efter full konvertering uppgick till 1,05 kr (1,12). Resultat per aktie för total verksamhet efter full konvertering uppgick till 1,05 kr (0,12)"
 
« Tillbaka