Novotek: Klart godkänd rapport
2017-08-10

"Halvårsrapport januari – juni 2017

• Rörelseintäkterna uppgick till 107,7 (104,3) MSEK varav 52,6 (52,8) under andra kvartalet.

• Rörelseresultatet uppgick till 10,5 (10,3) MSEK, varav 5,1 (5,0) under andra kvartalet.

• Resultatet efter skatt uppgick till 7,9 (7,8) MSEK, varav 3,9 (3,9) under andra kvartalet.

• Resultat (hänförligt till moderbolagets aktieägare) per aktie uppgick till 0,7 (0,7) kronor, varav 0,3 (0,3) under andra kvartalet

• Orderingången uppgick till 104,8 (95,7) MSEK, varav 52,3 (48,5) under andra kvartalet.

• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 15,3 (14,7) MSEK, varav 1,2 (2,0) under andra kvartalet.

Marknadsläget

Under första halvåret var marknaden stabil, men utvecklingen var blandad mellan våra olika marknader. Marknaden för tjänster har generellt varit god på de flesta håll. Marknaden för produkter har varit blandad och framförallt svagare inom infrastruktur i Danmark och för olja/gas i Norge. Marknaden för Novoteks nya verksamhetsområde Internet of Things (IoT) har utvecklats positivt.

Strategiska och viktiga händelser under andra kvartalet

Inom våra nya produktområden sker nu många marknadsaktiviteter och rekryteringar för att under hösten fullt ut kunna satsa större och bredare. IoT men främst Cyber security har varit i fokus under inledningen av året och vi får många förfrågningar från både nya och gamla kontaker.

Utsikter

Marknaden förväntas fortsatt vara stabil men med tillväxt på låga nivåer inom Novoteks traditionella automationsområde. Arbetet fortsätter med att införa nya erbjudanden från GE och PTC inom IoT och Cyber security, vilket förväntas skapa tillväxtmöjligheter för Novotek."
 
« Tillbaka