Consilium: Försäljningssiffror
2017-08-11

"Orderingången för Consilium-koncernen ökade med 8 procent jämfört med föregående år och uppgick till 901,1 MSEK (837,0). Nettoomsättningen ökade med 3 procent jämfört med föregående år och uppgick till 812,1 MSEK (785,0). Orderstocken per 30 juni 2017 uppgick till 894,4 MSEK.

Orderingången för affärsområde Marine & Safety ökade till 669,3 MSEK (610,1). Nettoomsättningen minskade till 617,3 MSEK (632,6).

Orderingången för affärsområde Safety Engineering ökade till 231,8 MSEK (226,9). Nettoomsättningen ökade till 194,8 MSEK (152,4)."
 
« Tillbaka