ECOMB: Order
2017-06-21

"Order från ny kund på ny marknad inom nytt marknadssegment

"Vi har äntligen fått en order från Tyskland! Det är i sig ingen gigantisk order i siffror räknat, men i och med att den kommer från en ny kund inom en helt ny marknad kan den visa sig mycket betydelsefull på lite längre sikt. Projektet handlar om att bygga en demonstrationsanläggning, testa olika agenter injicerade med olika varianter av Ecotube-systemet för att reducera kvicksilverutsläppen från koleldade pannor.

Kvicksilver (Hg) har kommit i fokus i den senaste utgåvan av IED (Industrial Emission Directives), BREF-dokumentet för LCP (Large Combustion Plants) inom EU-regelverket. Hg-utsläpp från avfallseldade pannor har reglerats sen tidigare, men nu finns alltså även stora koleldade pannor inkluderade.

Reningsteknikerna som används i de betydligt mindre avfallseldade pannorna är mycket dyr att applicera i de stora koleldade pannorna, upptill 20-30 gånger större effekter (t.o.m. mer än i ett normalstort kärnkraftverk på ca 1000 MW)

I en första etapp, som ska genomföras under Q3, kommer testerna att omfatta en enklare och billigare variant av Ecotuber för injicering av agenterna. Ordervärdet för etappen uppgår till ca 300 kkr."
 
« Tillbaka