Consilium: Stabil rapport
2017-05-19

"Kvartalsrapport januari – mars 2017 för Consilium AB

Kvartal 1, 2017

· Orderingången minskade med 1 procent till 452,6 MSEK (457,5)
· Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 413,6 MSEK (396,0)
· EBITDA uppgick till 53,2 MSEK (51,9)
· EBIT uppgick till 38,7 MSEK (38,4)
· EBT uppgick till 24,2 MSEK (25,6)
· Resultat per aktie, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 1,55 SEK (1,51)
· Consilium har under januari 2017 förvärvat det amerikanska brandsäkerhetsföretaget ACAF.
Se mer information under särskild rubrik."
 
« Tillbaka