Consilium: Försäljningssiffror för jan - april
2017-05-19

"Consilium januari - april 2017

Orderingången för Consilium-koncernen ökade med 3 procent jämfört med föregående år och uppgick till 586,8 MSEK (571,7). Nettoomsättningen ökade med 4 procent jämfört med föregående år och uppgick till 521,7 MSEK (502,8). Orderstocken per 30 april 2017 uppgick till 870,5 MSEK.

Orderingången för affärsområde Marine & Safety ökade till 467,1 MSEK (416,4). Nettoomsättningen ökade till 399,8 MSEK (399,5).

Orderingången för affärsområde Safety Engineering minskade till 119,7 MSEK (155,3). Nettoomsättningen ökade till 121,9 MSEK (103,3)."
 
« Tillbaka