Duroc: Renodling av Swedish Saw Blades
2006-03-20

”Swedish Saw Blades säljer servicestationer i Finland och Lettland

Durocs dotterbolag Swedish Saw Blades Holding AB säljer sina dotterbolag Oy Gomex Finland Ab i Finland och SIA Micor i Lettland. Köpare är Långshyttan Slipservice AB samt BBM Verktyg AB. Affärsöverlåtelsen sker dels genom en köpeskilling samt dels genom reglering av lån från Swedish Saw Blades, vilka tillsammans tillför ca 6 Mkr i likviditet i Swedish Saw Blades. Ingen realisationsvinst uppstår.

- Affären ger oss en renodling av Swedish Saw Blades-koncernen, vars kärnverksamhet är nytillverkning av sågklingor för trä- och metallbearbetning, säger Patrik Jenemark, verkställande direktör i Swedish Saw Blades.

- Vi har ingått ett långsiktigt distributionsavtal med köparna, som förbinder sig att sälja SSB-tillverkade klingor i Finland och Lettland även i fortsättningen, förklarar Jenemark.

Försäljningen innebär för Duroc-koncernen en minskning av årsomsättningen med ca 20 Mkr.

Överlåtelsedatum är den 17 mars.”


Smallcap.se kommenterade denna affär så här den 19/3:

” Försäljningarna av serviceverkstäderna samt aktierna i Impact Coatings innebär att Duroc nu är väl rustat för en fortsatt renodling av sin verksamhet. Vi räknar med att detta på sikt kommer att öka lönsamheten i koncernen.”

Smallcaps kommentar stämmer mycket väl med Sound Invests bedömning.

Rasmus Palmqvist
Placeringsansvarig
Sound Invest
 
« Tillbaka