ECOMB: Högintressant projekt
2017-05-30

"ICKE-STATIONÄR SYRESÄTTNING AV DÖDA HAVSBOTTNAR MED ECOMB OCEAN RECYCLE OCH KOLMÅRDENS DJURPARK

ECOMB med det nya affärsområdet Ocean Recycle har kommit överens med Kolmårdens Djurpark om att genomföra ett projekt som syftar till att studera grundläggande mekanismer för en effektiv syresättning av Östersjöns döda bottnar med en ny teknisk lösning – Icke-stationär tillförsel av syrgas från fartyg som drivs framåt med trustkraften från vindkraftverk ombord på fartyget. Den utvunna elenergin används för syresättningen.

Via sin insamlingsstiftelse arbetar Kolmården aktivt med forskning i olika s.k. Bevarandeprojekt för en långsiktig och utvecklande naturvård, ofta genom samarbeten och finansiella stöd till väl utvalda organisationer runt om i världen. Sambah (Static Acoustic Monitoring of the Baltic Sea Harbour porpoise) är bara ett exempel på ett projekt där Kolmården var internationell koordinator och medverkade med egna forskare och logistiska resurser. Östersjötumlaren har minskat drastiskt i antal under senare delen av 1900-talet och är nu starkt utrotningshotad, bl.a. på grund av Östersjöns dåliga bottenkvalitet. Sambah finansierades till 50% av EU:s LIFE-program och resterande 50% kom från Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och Kolmårdens djurpark.

På Kolmårdens djurpark finns också ypperliga möjligheter att visualisera, mäta, analysera och videofilma testerna, där målsättningen är att komma fram till hur en syretillförsel med ett icke-stationärt system i praktiken ska ske för att uppnå optimala effekter - max mängd av tillfört syre löst i bottenvattnet.

En mer detaljerad försöksplanering, projektets budget och finansiering är frågor som nu står överst på dagordningen och vi ser med stor tillförsikt framåt i detta spännande projekt."
 
« Tillbaka