Midway: Stark rapport!
2017-04-26

"En tillfredsställande start på året

FÖRSTA KVARTALET 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 464 Mkr (387)
· EBITDA uppgick till 37 Mkr (22)
· Rörelseresultatet uppgick till 22 Mkr (9)
· Rörelseresultatet för Teknik uppgick till 22 Mkr (14)
· Rörelseresultatet för Handel uppgick till 6 Mkr (0)
· Nettoresultatet uppgick till 15 Mkr (4)
· Resultat per aktie uppgick till 0,61 kr (0,16)
· Resultat per aktie efter full konvertering uppgick till 0,56 kr (0,16)
· Balansomslutningen för koncernen har minskat med 223 Mkr jämfört med Q1 2016
· Omstruktureringen av Normann Olsen Maskin och Midtrailer fortgår enligt plan"

 
« Tillbaka