Consilium: Försäljningssiffror jan - mars
2017-04-24

"Orderingången för Consilium-koncernen minskade med 1 procent jämfört med föregående år och uppgick till 452,6 MSEK (457,5). Nettoomsättningen ökade med 4 procent jämfört med föregående år och uppgick till 413,6 MSEK (396,0). Orderstocken per 31 mars 2017 uppgick till 844,4 MSEK.

Orderingången för affärsområde Marine & Safety ökade till 354,2 MSEK (312,3). Nettoomsättningen ökade till 316,0 MSEK (313,8).

Orderingången för affärsområde Safety Engineering minskade till 98,4 MSEK (145,2). Nettoomsättningen ökade till 97,6 MSEK (82,2)."
 
« Tillbaka