Duroc: Stark rapport!
2017-04-21

"Delårsrapport januari-mars 2017

Stark inledning av 2017

Nettoomsättningen under perioden januari till mars 2017 uppgick till 584 Mkr (467) och rörelseresultatet uppgick till 38 Mkr (23).

Koncernen

Nettoomsättning, Mkr 584,5 (466,8)
Rörelseresultat, Mkr 37,8 (22,8)
Resultat efter skatt, Mkr 24,7 (16,5)
Resultat per aktie, kronor 0,63 (n/a)
Soliditet, % 50 (51)

*Avser helt kvartal för IFG samt Duroc från förvärvstillfället (2017)
** Avser enbart IFG (2016)"
 
« Tillbaka