Consilium: Försäljningssiffror jan - feb
2017-03-20

"Consilium januari - februari 2017

"Orderingången för Consilium-koncernen minskade med 14 procent jämfört med föregående år och uppgick till 254,1 MSEK (296,4). Nettoomsättningen ökade med 5 procent jämfört med föregående år och uppgick till 262,5 MSEK (249,1). Orderstocken per 28 februari 2017 uppgick till 797,0 MSEK.

Orderingången för affärsområde Marine & Safety ökade till 218,2 MSEK (186,3). Nettoomsättningen minskade till 197,6 MSEK (200,3).

Orderingången för affärsområde Safety Engineering minskade till 35,9 MSEK (110,1). Nettoomsättningen ökade till 64,9 MSEK (48,8)."
 
« Tillbaka