Consilium: Försäljningssiffror, januari
2017-02-24

"Orderingången för Consilium-koncernen minskade med 36 procent jämfört med föregående år och uppgick till 105,7 MSEK (166,2). Nettoomsättningen ökade med 6 procent jämfört med föregående år och uppgick till 128,7 MSEK (121,1). Orderstocken per 31 januari 2017 uppgick till 782,4 MSEK.

Orderingången för affärsområde Marine & Safety minskade till 100,8 MSEK (103,3). Nettoomsättningen ökade till 97,8 MSEK (96,0).

Orderingången för affärsområde Safety Engineering minskade till 4,9 MSEK (62,9). Nettoomsättningen ökade till 30,9 MSEK (25,1)."
 
« Tillbaka