Consilium: Godkänd rapport
2017-02-24

Kvartal 4, 2016

· Orderingången ökade med 8 procent till 453,5 MSEK (421,2)
· Nettoomsättningen ökade med 1 procent till 471,6 MSEK (467,0)
· EBITDA uppgick till 50,4 MSEK (54,0), och exklusive jämförelsestörande poster till 47,4 MSEK (54,0)
· EBIT uppgick till 35,1 MSEK (42,8), och exklusive jämförelsestörande poster till 32,1 (42,8)
· EBT uppgick till 23,5 MSEK (32,0)
· Resultat per aktie, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 0,93 SEK (1,26)

Kvartal 1– 4, 2016

· Orderingången ökade med 10 procent till 1 654,1 MSEK (1 497,7)
· Nettoomsättningen ökade med 5 procent till 1 643,2 MSEK (1 565,5)
· EBITDA uppgick till 197,1 MSEK (211,5)
· EBIT uppgick till 141,8 MSEK (175,2)
· EBT uppgick till 92,3 MSEK (110,8)
· Resultat per aktie, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 5,03 SEK (5,62[2])
· Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 2,00 SEK (2,00) per aktie

Stark finansiell ställning

· Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick per 31 december 2016 till 245,0 (203,5) MSEK.
Dessutom finns pantsatta likvida medel om 41,0 (39,5) MSEK för krediter och garantier."
 
« Tillbaka