Sound Invest: Försäljning av innehav
2017-02-10

Sound Invest har sålt hela innehavet i Lagercrantz efter att detta bolag i mycket hög grad bidragit till den positiva utvecklingen av andelsvärdet under de senaste åren. Anledningen till detta är att värderingen börjar bli mycket hög, och att risken därmed ökat. Ungefär hälften av försäljningsintäkterna har används till köp av 10 000 aktier i bolaget Nobia, och den andra halvan ligger kvar som likvida medel medan vi utvärderar andra tänkbara bolag.
 
« Tillbaka