Duroc: Kommuniké från extra bolagsstämma
2017-02-15

"Kommuniké från Durocs extrastämma den 15 februari 2017

Vid extrastämman beslutades följande;

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att emittera 31 671 100 aktier av serie C i Duroc AB till Peter Gyllenhammar, som tillsköt samtliga aktier i International Fibres Group AB som betalning för de nyemitterade Duroc-aktierna. Efter det att registrering av de nya aktierna har skett så finns det sammanlagt 39 000 000 aktier av tre olika serier i Duroc AB.

Stämman beslutade också att ändra bolagsordningen, så att verksamhetsändamålet medger den bredare industriella inriktningen av bolaget efter förvärvet, samt nödvändiga ändringar av aktiekapitalets och aktieantalets gränser för att medge emissionen.

Bolagsstämmoprotokollet med ovanstående innehåll kunde omedelbart efter mötets avslutande justeras. Besluten på stämman fattades enhälligt; Peter Gyllenhammar AB avstod från att rösta om nyemissionen."
 
« Tillbaka