Nilörngruppen: Stark rapport!
2017-02-14

"Bokslutskommuniké januari - december 2016

Perioden oktober - december

· Orderingången ökade med 22 % till 169 (138) MSEK
· Omsättningen ökade med 19 % till 174 (146) MSEK
· Rörelseresultatet uppgick till 22,1 (19,6) MSEK
· Periodens resultat uppgick till 15,4 (16,1) MSEK
· Resultatet per aktie uppgick till 1,35 (1,42) SEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 24,5 (18,3) MSEK

Perioden januari - december

· Orderingången ökade med 18 % till 638 (540) MSEK
· Omsättningen ökade med 16 % till 610 (527) MSEK
· Rörelseresultatet uppgick till 75,0 (50,8) MSEK
· Periodens resultat uppgick till 56,2 (39,0) MSEK
· Resultatet per aktie uppgick till 4,93 (3,42) SEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 54,5 (32,4) MSEK

Väsentliga händelser under kvartalet
· En bra avslutning både vad gäller omsättning och resultat, men även en stark orderingång vilket förväntas ge en bra inledning på 2017

Väsentliga händelser efter periodens utgång
· Styrelsen har beslutat föreslå stämman en utdelning om 3,60 (3,00) SEK per aktie
· Anna-Karin Wårfors har anställts som Group Sustainability Manager"
 
« Tillbaka