Jays. Svag rapport
2016-12-16

"Augusti-Oktober 2016 (3 mån)

-- Intäkter 10,0 MSEK (14,4)
-- Rörelseresultat (EBITDA) -3,5 MSEK (-1,3)
-- Rörelseresultat (EBITA) -4,8 MSEK (-1,9)
-- Resultat efter skatt -4,8 MSEK (-1,9)
-- Bruttomarginal 29% (34)

Maj-Oktober 2016 (6 mån)

-- Intäkter 18,8 MSEK (25,8)
-- Rörelseresultat (EBITDA) -7,0 MSEK (-3,0)
-- Rörelseresultat (EBITA) -9,4 MSEK (-4,4)
-- Resultat efter skatt -9,5 MSEK (-4,5)
-- Bruttomarginal 29% (37)

Händelser under kvartalet

-- Jays introducerar u-JAYS Wireless
-- Jays presenterar nya trådlösa u-JAYS på RMAF/Can Jam
-- Jays håller årsstämma och beslutar om ny styrelse
-- Jays tecknar avtal med japanska distributören Bravell Inc.

Händelser efter kvartalets utgång

-- Inga väsentliga händelser efter kvartalets utgång

VD Rune Torbjörnsen kommenterar:

”Kvartalet har präglats av fortsatt tuffa marknadsförhållanden vilket ställer
krav på att vi som bolag ställer om och hittar nya vägar för att säkra vår
position på den alltmer konkurrensutsatta hörlursmarknaden. Den höga
dollarkursen i kombination med kraftig priserosion i marknaden urholkar
marginalerna framför allt på den nordiska marknaden. Detta i kombination med
fortsatta kampanjer på a-JAYS FIve samt prisjusteringar för u-JAYS drog ner
bruttomarginalen för kvartalet. Vi ser även ett tydligt behov av en mera
kontinuerlig säljnärvaro i USA, där utvecklingen tagit längre tid än väntat,
och vi har den senaste månaden säkrat en lösning för detta. Vi arbetar också
aktivt med att hitta allianser med andra aktörer för att stärka vår profilering
globalt, inte minst på den amerikanska marknaden”
 
« Tillbaka