Duroc - stor reavinst!
2006-03-09

"Duroc redovisar reavinster under första kvartalet

Duroc AB (publ) har sedan årsskiftet sålt 410 200 aktier i Impact Coatings (publ). Detta ger upphov till en reavinst om ca 10,7 Mkr som kommer att redovisas under första kvartalet.
Durocs innehav uppgick per den 8 mars till 169 281 aktier, motsvarande 6 % av Impact Coatings aktiekapital.

Duroc presenterar delårsrapporten för första kvartalet den 20 april."

 
« Tillbaka