ECOMB: Kommuniké från extra bolagsstämma
2016-12-19

"Kommuniké från Extra bolagstämma 2016-12-15

Viktigaste beslutspunkterna från den Extra bolagsstämman i ECOMB AB (publ);

¤ Stämman beslutade att ändra bolagsordningen beträffande §3 Bolagets verksamhet.

Ny lydelse: Bolaget ska tillhandahålla varor och tjänster inom energi- och miljöområdet, samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet

¤ Stämman beslutade att godkänna ingåendet av licensavtalet med PROPit AB"
 
« Tillbaka