ECOMB: Order
2016-12-14

"Första panndiagnosen till Finland!

ECOMB har under den senaste tiden investerat mer tid och resurser utomlands än tidigare. Investeringarna har gett resultat i både Polen och England.

Nu har vi fått ett nytt uppdrag på en helt ny marknad; ett av Finlands största pappers- och massabruk har anlitat oss för att utreda prestandaförbättringarna med Ecotube-systemet i deras anläggning, en av de allra största biobränsleeldade pannorna i världen. Pannan är på 240 MW och eldas med olika blandningar av träflis och torv. Bakgrunden till samarbetet är de nya kraven som ställs i ”BAT-slutsatserna” (EU:s IED reglerar bl.a. utsläpp för industriell verksamhet. Direktivet omfattar krav kopplade till Best Available Technology, BAT). Senast den 30 september 2018 måste kraven i BAT-slutsatserna vara uppfyllda för produktion av massa, papper och kartong. Vår leveranstid är också kort, redan mellan jul- och nyår åker vi över till Finland med vårt team för panndiagnoser. Ordervärdet uppgår till ca 200kkr."
 
« Tillbaka