Duroc: Rapport med svagt synligt resultat, men det underliggande resultatet är starkt!
2016-10-28

"Stabil efterfrågan & slutavveckling av dotterbolag

Kvartalets siffror påverkas i stor utsträckning av effekter från slutavvecklingen av dotterbolaget Svartöns Specialstål. Nettoomsättningen i tredje kvartalet 2016 uppgick till 103 Mkr (98,6) och rörelseresultatet uppgick till -5,6 Mkr (-1,3). Då har nedskrivningar av bokfört värde på produktionsutrustning i Svartöns Specialstål, tidigare Duroc Special Steel, dragit ned resultatet med -7,1 Mkr (0). Koncernen utan Svartöns Specialstål skulle under Jan-Sep 2016 ha levererat 12,2 Mkr i rörelseresultat.

Orderingången tredje kvartalet 2016 uppgick till 87,5 Mkr (93,7) och den utgående orderstocken var 60,7 Mkr (88,3). Utgående orderstock för Svartöns specialstål Jan-Sep 2016 var 0,4 Mkr, motsvarande siffra för föregående år var 5 Mkr. Övrig orderstocksnedgång beror huvudsakligen på tillfälliga variationer i utleveranser för industrihandeln. Nettoomsättningen under perioden januari till september 2016 uppgick till 311,1 Mkr (318,2) och rörelseresultatet uppgick till -17,8 Mkr (8,0). Orderingången under perioden januari till september 2016 uppgick till 300,8 Mkr (306,7)."
 
« Tillbaka