Nilörngruppen: Mycket stark rapport!
2016-10-17

Nilörngruppen AB : Delårsrapport januari - september 2016

Perioden juli - september
· Orderingången ökade med 26 % till 170 (134) MSEK
· Omsättningen ökade med 21 % till 145 (119) MSEK
· Rörelseresultatet uppgick till 17,4 (8,8) MSEK
· Periodens resultat uppgick till 12,9 (6,1) MSEK
· Resultatet per aktie uppgick till 1,13 (0,54) SEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 10,3 (1,6) MSEK

Perioden januari - september
· Orderingången ökade med 17 % till 469 (402) MSEK
· Omsättningen ökade med 14 % till 436 (381) MSEK
· Rörelseresultatet uppgick till 52,9 (31,2) MSEK
· Periodens resultat uppgick till 40,8 (22,9) MSEK
· Resultatet per aktie uppgick till 3,58 (2,01) SEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 30,0 (14,1) MSEK"
 
« Tillbaka