Consilium: Bokslutskommuniké
2006-02-24

Idag presenterade Consilium sin bokslutsrapport, och resultatet under det fjärde kvartalet var helt enligt förväntningarna (+ 2,1 MSEK efter finansnetto) liksom helårsresultatet (+ 6,7 MSEK efter finansnetto).

Grunden är nu lagd till en kraftfull resultatförbättring under 2006:

• De stora strukturförändringarna är gjorda, och bara detta innebär en stor resultatförbättring jämfört med 2005 eftersom externa kostnader för flytten av Varbergsfabriken till Ulricehamn belastar resultatet med 6,8 MSEK.

• Dessutom har kostnadsmassan i Komponenter minskats rejält (stor minskning av antal anställda och ingen hyra för fabriken i Varberg).

• Den oerhört starka orderingången inom Brand & Gas kommer att leda till ökad omsättning och förbättrat resultat.

• Orderingången på S-VDR inom Navigation kommer successivt att slå igenom på omsättning och resultat under året.

Marknaden mottog rapporten på ett positivt sätt och kursen steg från 49,50 kr till 50 kr. Sedan årsskiftet har Consiliums aktiekurs stigit med hela 30 procent. Vi är dock övertygade om att kursen kommer att fortsätta att utvecklas bättre än index även under resten av året och under 2007.


Rasmus Palmqvist
Placeringsansvarig
Sound Invest

 
« Tillbaka