Duroc: Högintressant rapport!
2016-07-15

Högintressant halvårsrapport från Duroc! Rörelseresultatet uppgick till - 10 MSEK för Q2 men om man bortser från nedskrivningar av bokfört värde på produktionsutrustning och lager i Svartöns Specialstål, tidigare Duroc Special Steel, på 16 Mkr blir rörelseresultatet istället + 6 MSEK!

"Rekonstruktion av dotterbolag men bättre utveckling i resterande koncern
* Nettoomsättningen i andra kvartalet 2016 uppgick till 121 Mkr (104) och rörelseresultatet uppgick till -10 Mkr (4). Då har nedskrivningar av bokfört värde på produktionsutrustning och lager i Svartöns Specialstål, tidigare Duroc Special Steel, dragit ner resultatet med -16 Mkr(0), varav produktionsutrustning står för 14 Mkr.
* Orderingången under andra kvartalet 2016 uppgick till 120 Mkr (108) och den utgående orderstocken var 76 Mkr (93).
* Nettoomsättningen under perioden januari till juni 2016 uppgick till 208 Mkr (220) och rörelseresultatet uppgick till -12 Mkr (9).
* Orderingången under perioden januari till juni 2016 uppgick till 213 Mkr (228)."
 
« Tillbaka