Consilium: Stark orderingång under jan - maj!
2016-06-20

"Nettoomsättningen för Consilium-koncernen ökade med 5 procent jämfört med föregående år och uppgick till 629,2 MSEK (600,3). Orderingången ökade med 19 procent jämfört med föregående år och uppgick till 720,3 MSEK (605,5).
Orderstocken per 31 maj 2016 uppgick till 857,2 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety ökade till 507,5 MSEK (430,8). Orderingången ökade till 509,1 MSEK (438,8).

Nettoomsättningen för affärsområde Fire safety & Automation minskade till 121,7 MSEK (169,5). Orderingången ökade till 211,2 MSEK (166,7)."
 
« Tillbaka