Consilium: Stark rapport
2016-05-23

"Kvartal 1, 2016

· Orderingången ökade med 12 procent till 457,5 MSEK (407,0)
· Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 396,0 MSEK (365,9)
· EBIT DA uppgick till 51.9 MSEK (53,2)
· EBIT uppgick till 38,4 MSEK (45,0)
· EBT uppgick till 25,6 MS EK (37,1)
· Resultat per aktie, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 1,51 SEK (2.36)
· Consilium har givit ut företagsobligationer om nominellt ytterligare 150,0 MSEK för att finansiera fortsatt tillväxt och förvärv"
 
« Tillbaka