Midway: Namnbyte m m
2023-11-09

"Midway Holding avser byta namn till HAKI Safety samt presentera långsiktiga finansiella mål

Midway Holding avser kalla till en extra bolagsstämma om att byta namn till HAKI Safety. Syftet är att tydliggöra bolagets strategiomläggning, från ett konglomerat till dagens industrikoncern med fokus på säkerhetsprodukter och -lösningar som skapar säkra arbetsförhållanden på tillfälliga arbetsplatser. Som en följd kommer en kapitalmarknadsdag att hållas den 14 mars 2024 för att presentera HAKI Safetys strategi och koncernens långsiktiga finansiella mål.

Med bas i det väletablerade svenska varumärket HAKI, grundat 1956, har koncernens produktportfölj och geografiska närvaro under de senaste åren breddats genom förvärv. Förvärven har medfört att koncernens exponering mot fler sektorer ökat, liksom utbudet av säkerhetsprodukter och -lösningar. De har också möjliggjort synergier inom inköp, produktion, logistik och försäljning.

– Det föreslagna namnbytet markerar att vi genomfört en renodling och tydlig strategiförändring för bolaget. Vi är övertygade om att vår nya strategiska inriktning lägger grunden för en mer lönsam verksamhet. Med HAKIs allt bredare erbjudande och geografiska närvaro blir koncernen mindre känslig för konjunktursvängningar, vilket är en förutsättning för att kunna generera stabil avkastning till aktieägarna, säger Lennart Pihl, styrelsens ordförande.

Koncernens mål är att fortsätta utveckla HAKIs starka position i Europa. Utbudet av säkerhetsprodukter och -lösningar till projekt inom sektorer som infrastruktur, energi, industri samt bygg och anläggning ska stärkas med organiska tillväxtinitiativ och kompletterande förvärv.

– HAKI Safety står inför en spännande resa. Marknaden är fragmenterad och det finns goda möjligheter till förvärv. Därtill finns starka strukturella trender som talar för en stabil marknadstillväxt, och säkra arbetsplatser är ett centralt hållbarhetsområde. Sammantaget ser vi en betydande tillväxtpotential inom våra prioriterade sektorer, säger Sverker Lindberg, VD för Midway Holding.

Aktieägare, investerare, analytiker och media hälsas välkomna till en kapitalmarknadsdag i Stockholm den 14 mars 2024. Under dagen kommer HAKI Safetys strategi och koncernens långsiktiga finansiella mål att presenteras. En separat inbjudan distribueras efter den extra bolagstämman.

Den extra bolagsstämman om namnbytet kommer att äga rum den 12 december 2023. Kallelsen till stämman kommer inom kort."
 
« Tillbaka