Novotek: Bra rapport!
2016-05-09

- Orderingången uppgick till 47,2 (46,5) MSEK.
- Rörelseintäkterna uppgick till 51,5 (50,2) MSEK.
- Rörelseresultatet uppgick till 5,3 (1,9) MSEK.
- Resultatet efter skatt uppgick till 3,9 (1,7) MSEK.
- Resultat (hänförligt till moderbolagets aktieägare) per aktie uppgick till 0,4 (0,2) kronor.
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 12,7 (4,2) MSEK.

Marknadsläge

Under första kvartalet var utvecklingen stabil, framförallt med avseende på befintliga kunder inom automationsområdet. En gynnsam blandning av tjänster och produkter gjorde att vinsten föll ut på en bra nivå.

Strategiska och viktiga händelser under första kvartalet

Samarbetet med PTC (Parametric Technology Corporation) fortsätter att fördjupas via Kepware och detta kommer att ge ytterligare möjligheter för Novotek att tillgodose sina kunders behov av innovativa lösningar inom IoT (Internet of Things). Novotek har även tagit in nya produkter från vår huvudleverantör GE, inom det mycket heta området cyber security, som kommit i fokus tack vare kundernas vilja att koppla samman och utbyta data inom och utanför företagen. Företaget inom GE som tillverkar sådana produkter heter Wurldtech och produkten som nu marknadsförs heter OpShield och är helt anpassad för produktionssystem och process IT-system.

Utsikter

Marknaden är stabil med tillväxt på låga nivåer. Trenden inom oljeindustrin är fortsatt negativ. Arbetet med att tillföra erbjudanden från både GE och PTC fortsätter för att Novotek skall kunna förbättra tillväxten."
 
« Tillbaka