Precomp Solutions: Rapport
2016-04-27

Perioden januari - mars 2016 i sammandrag

· Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 46,9 Mkr (37,8)
· Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till 1,2 Mkr (1,1)
· Resultatet efter skatt uppgick till 0,7 Mkr (0,6)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1,7 Mkr (3,6)
 
« Tillbaka