Impact Coatings: Kapitalmarknadsuppdatering
2023-09-18

"Kapitalmarknadsuppdatering 2023: Summering

Impact Coatings AB (publ) (“Impact Coatings”) höll idag en kapitalmarknadsuppdatering i Stockholm. Evenemanget livesändes och kan även ses i efterhand. Ledande representanter för bolaget gav sin syn på utvecklingen under året och presenterade åtgärder och initiativ som ligger i närtid. Tillträdande VD Jonas Nilsson, som övertar VD-posten den 1 oktober, presenterade sig.

Uppdateringen gjordes mot bakgrund av den företrädesemissionen som genomfördes tidigare i år och förmedlade insikt om potentialen som bolaget ser på marknaden för grön vätgas, vilken går in i en kraftig tillväxtfas under det kommande decenniet. Utvecklingen inom grön vätgas erbjuder en spännande tillväxtmöjlighet där Impact Coatings marknadsledande beläggningstjänster passar väl in för att möta både ökande efterfrågan och tekniska krav.

Under kapitalmarknadsuppdateringen gav Torbjörn Sandberg Kanon (avgående VD) tillsammans med Yaowen Wang (Regional President China), Robert Mamazza (Regional President North America) och Jonas Nilsson (tillträdande VD) mer detaljerad information om strategiska prioriteringarna för att dra nytta av transformationen till gröna vätgaslösningar och bolagets tillväxtambitioner. De resonerade kring hur bolagets beläggningsteknik ligger i linje med den växande efterfrågan på bränsleceller och elektrolys, vilka utgör bolagets mest betydande affärsmöjligheter.

Bolaget beskrev sina Coating Service Centers i Kina (öppnat mitten 2023) och USA (etablering under 2024), vilka representerar två spännande tillväxtmarknader drivna av tekniska framsteg och statliga incitament. Man talade också om bolagets olika affärs- och leveransmodeller, där Coating Service Centers fungerar som en tillväxtmotor för att möta kunders produktionsbehov i alla utvecklingsstadier. Det tillåter bolaget kan stödja vätegasindustrin att skala upp på ett kontrollerat sätt i respektive produktionsfas.

Slutligen beskrev Impact Coatings resan framåt mot att bli den ledande leverantören av beläggningstjänster på sina strategiska marknader."
 
« Tillbaka