Duroc: Rapport
2016-04-22

"Delårsrapport januari-mars 2016

Motgångar och nya tag

Nettoomsättningen i första kvartalet 2016 uppgick till 87 Mkr (116) och rörelseresultatet uppgick till -2 Mkr (7). Orderingången under första kvartalet 2016 uppgick till 94 Mkr (120) och den utgående orderstocken var 77 Mkr (97).


 
« Tillbaka