Lagercrantz: Förvärv
2016-04-27

"Lagercrantz Group har idag förvärvat samtliga aktier i Kondator AB.

Kondator utvecklar och säljer tillbehör till kontorsarbetsplatser. Kunder utgörs främst av kontorsmöbeltillverkare, distributörer samt återförsäljare av kontorsmöbler med ergonomisk inriktning. Största delen av försäljningen sker i Sverige, men Kondator har en ökande export till Norden och övriga norra Europa. Företaget har sin verksamhet i Tyresö utanför Stockholm och har en årlig försäljning om cirka 60 MSEK med god lönsamhet.

”Lagercrantz förvärvar och utvecklar verksamheter med ledande positioner i intressanta nischer. Kondator har uppvisat god lönsamhet under flera år och är väl etablerat i sin nisch. Vi har för avsikt att stödja bolagets ambition att utveckla och expandera verksamheten.” kommenterar Jörgen Wigh, VD och koncernchef i Lagercrantz Group.

Jan Westerlund, grundare: ”Kondator har utvecklats starkt sedan verksamheten startade för 30 år sedan. Sortimentet har utvecklats över tiden och sedan 15 år fokuserar vi på nuvarande sortiment med i huvudsak egna produkter. Med Lagercrantz som ägare är jag säker på att vi kommer att kunna fortsätta den positiva utvecklingen av Kondator.”

Kondator ingår i Lagercrantz division Niche Products från och med april 2016. Förvärvet förväntas ge ett mindre positivt tillskott till koncernens vinst per aktie på årsbasis."
 
« Tillbaka