Impact Coatings: Produktlansering
2023-09-18

"Impact Coatings har lanserat nästa generations premium FC-beläggning för tunga bränslecellsfordon. Den nya premium FC-beläggningen erbjuder förbättrad prestanda och skydd för anod- och katodmetallplattor i LT-PEM-bränsleceller. Beläggningen är tillgänglig som beläggningstjänst via bolagets Coating Service Center i Kina.

Under senare decennier har fokus på att ersätta fossila drivlinor ökat signifikant. Elfordon som drivs med vätgas som omvandlas till elektricitet i bränsleceller har blivit alltmer intressanta för fordonstillverkare, speciellt för långa körsträckor och för tunga fordon. Den vanligaste tekniken inom området är bränslecellssystem av typen LT-PEM (Low Temperature Proton-Exchange Membrane eller Polymer Electrolyte Membrane). LT-PEM-bränsleceller använder sig av anod- och katodplattor i bränslecellsstacken, plattor som tillverkas antingen i metall eller grafit. Ur produktionssynpunkt är metallplattor den vinnande lösningen, tack vare en högre effekttäthet, kombinerat med lägre kostnad, storlek och vikt. För att säkerställa lång livslängd och effektivitet i stackens utmanande miljö är en ytbehandling, såsom PVD-beläggning, nödvändig.

Under senare år har tunga fordonsapplikationer drivit på efterfrågan av bränslecellsplattor som kan motstå högre elektrisk spänning utan att den skyddande ytbeläggningens egenskaper försämras. För att möta efterfrågan har Impact Coatings utvecklat och introducerat bolagets nya premium FC-beläggning som en del av bolagets beläggningsportfölj för bränsleceller. Beläggningen erbjuds nu som beläggningstjänst för att på bästa sätt stödja kundernas behov i verifieringsskedet.

Impact Coatings nya, robusta premium FC-beläggning förhindrar läckage av metalljoner i bränslecellsstacken vid potentialer upp till 1,6 V. Läckande metalljoner skadar stackens membran, vilket i sin tur försämrar stackens livslängd och prestanda. Med den nya premiumbeläggningen, som även erbjuder god vidhäftning och god elektrisk ledningsförmåga, samt stabil och låg kontaktresistans, bibehålls stackens prestanda under hela dess livslängd.

Impact Coatings är ett kompetenscentrum och en ledande leverantör av PVD-beläggningslösningar för metallplattor inom vätgasindustrin. Utvecklingen av företagets bränslecellsbeläggningar startade för över femton år sedan. Företagets mid-end-beläggning, Ceramic MAXPHASE™, för LT-PEM-bränslecellsplattor har testats i fält i fordonsapplikationer under näst intill ett decennium. Bolaget fortsätter idag att arbeta nära kunderna med beläggningsutveckling för att möta kommande marknadskrav på bränsleceller, samt krav inom elektrolys för produktion av grön vätgas."
 
« Tillbaka