ECOMB: Rapport
2023-08-31

"Styrelsen och verkställande direktören i ECOMB AB (publ) får härmed avge följande delårsrapport för det första halvåret 2023.

ECOMB avancerar på dubbla fronter

* Förbättrat resultat på samma omsättning
Ecotube Zero en 2-stegs-raket
* Innebär Ecotube Zero avsevärt billigare CCUS?
* Första beställningen till Ocean Recycle!
Östersjövik och Ålands dricksvatten i fokus för syresättning


ECOMB-koncernen (inkl. dotterbolaget ECOMB Ocean Recycle AB)

* Resultatet efter finansiella poster 569 TSEK (78 TSEK)
* Nettoomsättningen för perioden uppgick till 3 979 TSEK (3 979 TSEK)
* Likvida medel vid periodens utgång: 1 110 TSEK (2 109 TSEK)


ECOMB AB (publ)

* Resultatet efter finansiella poster 718 TSEK (220 TSEK)
* Nettoomsättningen för perioden uppgick till 3 979 TSEK (3 979 TSEK)
* Resultat per aktie: 0,019 SEK (0,006 SEK)
* Antal aktier: 38 422 802 st (38 422 802 st)
* Likvida medel vid periodens utgång: 691 TSEK (1 742 TSEK)"
 
« Tillbaka