Midway: Försäljning av dotterbolag
2016-03-07

"Midway har idag sålt sitt dotterbolag Alab Aluminiumsystem AB till P. Wikström J:r AB.

Under 2015 omsatte Alab 93 Mkr och redovisade ett rörelseresultat på 3,3 Mkr. Reavinsten, som uppgår till 13 Mkr, avsätts till en omstruktureringsreserv för att finansiera den fortsatta struktureringen och koncentrationen av Midway-koncernens verksamhet. Genom försäljningen minskar koncernens nettolåneskuld med 27 Mkr och soliditeten ökar med 1 %-enhet.

Anders Wikström:
”P. Wikström J:r AB är en norrländsk verkstadskoncern med företag som Olofsfors AB med marknadsbolag i Finland (Metsätyö Oy), Kanada, Ryssland och Tyskland, Iggesund Forest AB och Aluman AB.

Genom förvärvet av Alab Aluminiumsystem AB tredubblas koncernens omsättning av fönster i aluminium.

Förvärvet kompletterar vår verksamhet inom produktsortiment, kunder, objekt, montage mm. och köpet skapar förutsättningar för rationaliseringar.”

Midway Holding AB (publ)"
 
« Tillbaka