Consilium: Utökar obligationslån
2016-02-26

"Consilium utökar obligationslån 2015/2020 med 150 miljoner kronor

Consilium AB (publ) har emitterat obligationer om 150 miljoner kronor. Obligationerna löper till och med den 25 mars 2020 och utgör del av Obligationslån 2015/2020 (ISIN: SE0006800397) som därmed uppgår till 750 miljoner kronor.

Obligationerna emitterades till kurs 102,50 % och löper med en rörlig kupongränta om STIBOR (3 månader) med tillägg om 5,75 procentenheter.

Obligationerna kommer att inregistreras för handel på Företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Nordea Bank AB (publ) har agerat finansiell rådgivare till Consilium i samband med emissionen."
 
« Tillbaka