Duroc: Viktigt beslut
2016-02-26

"Duroc Special Steel förändrar sin verksamhet

Duroc Special Steel AB bedriver tillverkning och försäljning av kallvalsade bandstålsprodukter. Bolaget är beläget i Luleå och har tre affärsområden, produktion av kallvalsat bandstål, legoproduktion samt lager och logistikverksamhet.

Duroc ABs VD Christer Tånnander sammanfattar: ”Duroc Special Steel har gått med kraftiga förluster de senaste 4 åren och det är framförallt produktionen av kallvalsat bandstål som bidragit till detta. En låg efterfrågan och överkapacitet på marknaden för kallvalsade produkter har lett till stora förluster. Detta faktum tillsammans med en osäker framtid har lett till beslutet att genomföra strukturförändringar. Det innebär att vi upphör med all produktion av kallvalsade bandstål, d.v.s valsverket, värmebehandlingsugnarna och spaltningsprocessen stängs ner under 2016”.

Duroc Special Steel kommer framöver bedriva lager och logistikverksamhet av valsat stål.

Varsel har lämnats till Arbetsförmedlingen och fackliga förhandlingar har inletts."
 
« Tillbaka