ECOMB, finansiering - mycket positrivt!
2023-07-03

"Ny finansieringslösning med ny bank

Vi har idag kommit i mål med en finansieringslösning tillsammans med vår nya bank SEB - Skandinaviska Enskilda Banken. Båda parter går in i detta samarbete med ett långsiktigt perspektiv och vår stora förhoppning är att marknaden för våra produkter och tjänster fortsätter att utvecklas i positiv riktning. Affärsmöjligheterna för vår huvudprodukt Ecotube-systemet sen 25 år tillbaka kommer att öka i takt med att nya, hårdare utsläppskrav på förbränningsanläggningar införs. Det nya
konceptet Ecotube Zero är en variant av Ecotube-systemet där syrgas och recirkulerad koldioxid -
istället för luft - injiceras i pannorna, vilket innebär väsentligt lägre kostnader för avskiljning av
koldioxid, något som våra kunder nu börjar ta tag i på allvar. Slutmålet innebär att skorstenarna
kommer att kunna stängas ner; ”Ingen rök med utan eld”. Definitivt ett paradigm-skifte inom energioch miljösektorn. Dotterbolaget Ocean Recycle har haft det trögt i portgången, men med ökade satsningar på havsbaserad vindkraft där vätgas produceras kommer gigantiska överskott av syrgas samtidigt att genereras. Syret kan med fördel utnyttjas för syresättning av döda havsbottnar och övergödda sjöar med vår patenterade mobila teknik. Just dessa förutsättningar och nya affärsmöjligheter har attraherat SEB under våra diskussioner.
Finansieringslösningen handlar i detta läge om en rörelsekredit, balanserad mot en företagsinteckning på motsvarande belopp. Vi hälsar SEB välkomna till ECOMB-koncernen!"
 
« Tillbaka