Lagercrantz: Försäljning av verksamhet
2016-02-25

"Lagercrantz avyttrar mjukvaruverksamhet

Lagercrantz Group har idag avyttrat 100 % av aktierna i det helägda danska bolaget Betech Data A/S (Betech) till Future Group Oy.

Betech är en distributör i framförallt Danmark och Norge av mjukvara för CAD/CAM-applikationer. Tillsammans med Future Group som bedriver liknande verksamhet i primärt Sverige och Finland skapas en stark nordisk aktör på området.

Betech har ingått i Lagercrantz division Communications till och med januari 2016. Affären reducerar omsättningen i Lagercrantz-koncernen med ca 180 MDKK på årsbasis, men förväntas inte påverka koncernens vinst per aktie."
 
« Tillbaka