Consilium: Stark bokslutsrapport
2016-02-25

"Bokslutsrapport 2015

Kvartal 1– 4, 2015

· Nettoomsättningen ökade med 25 procent till 1 565,5 MS EK (1 255,3)
· EBIT DA ökade med 43 procent till 211,5 MS EK (147,9)
· EBIT ökade med 59 procent till 175,2 MS EK (110,3)
· EBT, exklusive kostnader för förtidslösen av företagsobligation, ökade med 56 procent till 128,3 MS EK (82,2)
· Resultat per aktie, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, och exklusive engångskostnader för förtidslösen av företagsobligation, ökade med 60 procent till 6,79 SEK (4,25)
· Resultat per aktie, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, inklusive engångskostnader för förtidslösen av företagsobligation, uppgick till 5,62 SEK (4,25)
· Orderingången ökade med 3 procent till 1 497,7 MS EK (1 460,0)
· Styrelsen föreslår årsstämman att utdelningen till aktieägarna höjs till 2,00 SEK (1,25)"
 
« Tillbaka