Midway: Svag rapport
2016-02-05

"Rapportperioden januari – december
Nettoomsättningen uppgick till 2 117 Mkr (2 365 Mkr)
Resultatet före skatt uppgick till 32 Mkr (-47 Mkr)
Resultatet efter skatt uppgick till 17 Mkr (-52 Mkr)
Vinst per aktie uppgick till 0,64 kr (-2,12 kr)
Vinst per aktie, efter full konvertering, uppgick till 0,64 kr (-2,12 kr)
Hakis expansion är fortsatt positiv men kapitalkrävande, rörelseresultatet uppgick till 52 Mkr (28 Mkr)
Styrelsen prioriterar utvecklingen av Haki och föreslår att därför att ingen utdelning lämnas i år

Rapportperioden oktober - december
Nettoomsättningen uppgick till 549 Mkr (601 Mkr)
Resultatet före skatt uppgick till -11 Mkr (-20 Mkr)
Resultatet efter skatt uppgick till -17 Mkr (-22 Mkr)
Vinst per aktie uppgick till -0,70 kr (-0,91kr)
Vinst per aktie efter full konvertering uppgick till -0,70 kr (-0,91kr)
Kvartalets resultat inkluderar 0 Mkr i omstruktureringsnetto (-19 Mkr)

Effekter av omstrukturering
Reavinsten från försäljningen av Sävsjö Trähus, 5 Mkr, redovisades som omstruktureringsnetto i Q1 - 2015.
Den 1 augusti 2015 såldes Fastighets AB Lennart B Erikssons byggrörelse utan resultateffekt.
I februari 2016 har Hakis franska fastighet, halva innehavet i Fastighets AB Lennart B Eriksson samt den mindre av Lundgrens fastigheter sålts utan resultateffekt. Tillsammans kommer försäljningarna att innebära en minskning av nettolåndeskulden med 55 Mkr och en ökning av soliditeten med 2 %-enheter."
 
« Tillbaka