Concejo: Rapport
2023-05-24

Kvartal 1, 2023

• Nettoomsättningen uppgick till 110,01 MSEK (63,7)

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –16,52 MSEK (–45,1)

• Resultat efter finansiella poster (EBT) uppgick till –15,9 MSEK (–142,4)

• Periodens resultat uppgick till –18,4 MSEK (–142,3)

• Resultat per aktie uppgick till –1,73 SEK (–12,05)
 
« Tillbaka