Duroc: Godkänd rapport
2016-02-12

"Förändringsresan fortsätter

Nettoomsättningen i fjärde kvartalet 2015 uppgick till 128 Mkr (154) och rörelseresultatet uppgick
till -2 Mkr (-4).
Orderingången under fjärde kvartalet 2015 uppgick till 111 Mkr (151).

Nettoomsättningen under perioden januari till december 2015 uppgick till 461 Mkr (506) och rörelseresultatet uppgick till 10 Mkr (-6).
Orderingången under perioden januari till december 2015 uppgick till 432 Mkr (532) och den utgående orderstocken var 71 Mkr (100).

Vd-ord

Under kvartal fyra blandas goda resultat inom industrihandel från
Baltikum med svagare resultat från Norge, Sverige där det är en
fortsatt låg efterfrågan från industrin. Finland som nu levererat sitt
första hela årsresultat går bra och överträffar förväntningarna. Orderingången
för affärsenheten industrihandel ökar något under kvartal
fyra jämfört med föregående kvartal men är lägre än föregående år.

Jag ser stora möjligheter att växa och ta marknadsandelar i den
marknad som är. Vi har under 2015 förstärkt vår säljorganisation
inom industrihandel med flera tekniska specialister, kompetensväxlat
i säljorganisation och byggt ut vår serviceorganisation. Vi har både
breddat och renodlat vår produktportfölj samtidigt som vi ökat marknadsaktiviteterna.
Allt detta gör att vi är väl rustade för tillväxt 2016.

Stålbranschen är tuff. De låga stålpriserna som är ett led av lägre
efterfrågan och en ökad volym billigt stål från Kina gör att den
volym legovalsning som Duroc Special Steel tidigare gjort till SSAB
inte längre efterfrågas. I branschen uttalas oro för att de redan låga
stålpriserna kommer att falla ytterligare och en del stålleverantörer
försöker behålla sina kunder genom att sänka priserna långt under
kostnadsnivån. Vidare har produktionsstoppet på sex månader efter
branden i valsverket på Duroc Special Steel påverkat volymerna
negativt. Förutom valsning till SSAB har inga kunder förlorats men de
flesta har skaffat alternativa leverantörer som därmed lett till en lägre
total volym för Duroc Special Steel. Volymminskningen i kvartalet på
Duroc Special Steel är 4,5 Msek jämfört med föregående år. Tillsammans
belastar volymminskning och reparationskostnader i Duroc
Special Steel kvartalet med ett negativt resultat på 4,7 MSek.

Ett intensifierat arbete pågår med att få Duroc Special Steel lönsamt
under 2016 och därmed förbättra hela gruppens resultat.

Duroc Rail har stärkt sin position på marknaden med ett utökat
erbjudande som också innefattar en logistiklösning kring reparation
av järnvägshjul.

Det finns inom Duroc en stark inre kraft och åtagande att nå lönsamhet
och tillväxt i alla bolagen. Även i en trög marknad finns stora
möjligheter att ta marknadsandelar och ny volym med rätt fokus och
rätt erbjudande.

Christer Tånnander
Vd och koncernchef"
 
« Tillbaka