Novotek: Mycket prestigefylld order!
2006-02-20

”NOVOTEK: UNILEVER ERSÄTTER TRÅKIG OCH TIDSÖDANDE MANUELL REGISTRERING AV PRODUKTIONSSTOPP MED ETT AUTOMATISKT SYSTEM FRÅN NOVOTEK (NGNews) 2006-02-20 09:28

- På köpet får man ett kraftfullt verktyg för produktionsförbättring
Vid Unilever i Helsingborg tillverkar man margarin, färskost och UHT-produkter, såsom växtbaserade alternativ till grädde. Idag har man ett manuellt system för registrering av stopp i sina produktionslinjer. Rapporter distribueras veckan efter och det är då väldigt svårt att gå tillbaks till vad som orsakade ett stopp t e x tisdag kl 09:50 veckan före. Dessutom fångar man inte upp korta stopp på ett bra sätt. Unilever önskade ett system som levererade rapporter i realtid och som dessutom tillät analys med avseende på produkt, material, skift m m. Då kan man analysera och lösa problemen omedelbart efter de har hänt.

- När man ser förra veckans trend är det för sent att göra något åt det förklarar Marcus Larsson som håller i projektet från Unilevers sida.

Unilever utvärderade 4 st leverantörer innan man bestämde sig för Novotek. Bl a genomfördes under våren 2005 en provinstallation för att testa grundligt. De som fällde avgörandet var att Novoteks lösning bygger på en färdig mjukvaruprodukt, Proficy Plant Applications. Vid konfigureringen skapas en modell av anläggningen, sedan finns alla rapporter redan klara. Rapporterna med avancerad ?drill down? funktionalitet finns i web-miljö på Intranätet. En annan fördel med Proficy är möjligheten för operatörerna att skriva in kommentarer direkt i bilden vid själva stopptillfället. Detta underlättar senare analys. De flesta leverantörer säger de kan erbjuda vilka rapporter som helst ? bara berätta hur de skall se ut. Vi har inte tid att lägga på sådant utan vill helst använda en standardlösning, säger Marcus Larsson. Vi skulle aldrig kunna skapa så avancerade rapporter i ett system skräddarsytt för oss som vi nu får med ett standardsystem som används av många företag.

Investeringen räknades nästan hem med de besparingar man gör på att man slipper sammanställa rapporter manuellt. Man räknar med att få hemtagning på resten genom de möjligheter som nu ges för analys. T ex vet man att vissa veckor kör man bättre än andra. Vad beror de på? Material, produkt, skift etc. Kan man ta reda på de så att man på sikt kan köra alla veckor lika bra. Ja - då har investeringen lönat sig flera gånger om.

Unilever Bestfood i Helsingborg ingår i Unilever, ett världsomspännande företag. Sedan mer än hundra år tillbaka i tiden har Unilevers produkter tillgodosett människors vardagliga behov av näringsriktig mat, hygien och personlig omsorg. I Unilever ingår kända varumärken som Lätta, Milda, GB Glace, Sunsilk m fl.

Novotek har sin kärnkompetens inom Industriell IT och Automation. Produkten Proficy Plant Applications kommer från Novoteks huvudman General Electric Fanuc och finns installerad i över 400 anläggningar världen över, från små installationer i en PC till stora globala nätverkslösningar. Novotek har utfört c:a 50 installationer.

För ytterligare information kontakta Torbjörn Johansson, Novotek AB, 073-6338946 torbjorn.johansson@novotek.com eller Marcus Larsson, Unilever Bestfood, 042-177349, marcus.larsson@unilever.com.”
 
« Tillbaka