Nilörngruppen: Stark rapport!
2016-02-16

Bokslutskommuniké januari - december

Perioden oktober - december
· Orderingången ökade med 32 % till 141 (107) MSEK
· Omsättningen ökade med 16 % till 146 (126) MSEK
· Rörelseresultatet uppgick till 19,6 (15,3) MSEK
· Periodens resultat uppgick till 16,1 (13,1) MSEK
· Resultatet per aktie uppgick till 1,42 (1,15) SEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 18,3 (17,2) MSEK

Perioden januari - december
· Orderingången ökade med 15 % till 540 (469) MSEK
· Omsättningen ökade med 15 % till 527 (458) MSEK
· Nilörngruppen ABs aktie noterades på Nasdaq First North Premier den 12
juni
· Rörelseresultatet exklusive noteringskostnader uppgick till 52,9 (51,8)
MSEK
· Noteringskostnaderna uppgick till 2,1 MSEK
· Periodens resultat uppgick till 39,0 (41,7) MSEK
· Resultatet per aktie uppgick till 3,42 (3,66) SEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 32,4 (33,3) MSEK

Väsentliga händelser under kvartalet
· En bra avslutning både vad gäller omsättning och resultat, men även en
stark orderingång vilket förväntas ge en bra inledning på 2016

Väsentliga händelser efter periodens utgång
· Styrelsen har beslutat föreslå stämman en utdelning om 3,0 (3,50) SEK
per aktie, motsvarande 34,2 MSEK"
 
« Tillbaka