Consilium, starka försäljningssiffror jan - dec
2016-01-26

"Nettoomsättningen för Consilium-koncernen ökade med 25 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 565,5 MSEK (1 255,3). Orderingången ökade med 3 procent till 1 497,7 MSEK (1 460,0).
Orderstocken per 31 december 2015 uppgår till 755,5 MSEK."
 
« Tillbaka