Lagercrantz: Förvärv
2015-12-29

"Lagercrantz förvärvar Nikodan Conveyor Systems A/S

Lagercrantz Group har idag förvärvat 80 % av aktierna i det danska bolaget Nikodan Conveyor Systems A/S.

Nikodan utvecklar, säljer och tillverkar kundanpassade transportbandslösningar och pallhanteringssystem. Bolagets kunder är industrikunder bl.a. inom livsmedels- och läkemedelsindustrin. Bolaget har sin verksamhet på Jylland och har en årlig försäljning motsvarande drygt 150 MSEK med god lönsamhet.

”Lagercrantz förvärvar och utvecklar verksamheter med ledande positioner i intressanta marknadsnischer. Nikodan är ett väletablerat produktbolag och vi är imponerade av hur ledningen har utvecklat bolaget. Vi har för avsikt att stödja deras ambition att expandera verksamheten.” kommenterar Jörgen Wigh, VD och koncernchef i Lagercrantz Group.

Erik Videbæk, VD och delägare Nikodan: ”Bolaget har utvecklats starkt sedan verksamheten startade för 25 år. Med Lagercrantz som ägare är jag säker på att vi kommer att kunna fortsätta den positiva utvecklingen av Nikodan.”

Ledningen i Nikodan kvarstår som ägare till 20 % av aktierna, inkluderande ömsesidiga köp- och säljoptioner.

Nikodan ingår i Lagercrantz division Niche Products från och med december 2015. Förvärvet förväntas ge ett mindre positivt tillskott till koncernens vinst per aktie på årsbasis.

Lagercrantz Group AB (publ)"
 
« Tillbaka