Novotek - bokslutskommuniké
2006-02-17

Novotek presenterade idag ett mycket starkt fjärde kvartal (förra årets fjärde kvartal var det starkaste kvartalet någonsin, och den noteringen tangerades nu). Problemet med Novoteks utveckling under 2005 var att två mycket starka kvartal (nr 2 och 4) varvades med två mindre starka kvartal (nr 1 och 3). Nu ser det dock ut som om den pågående satsningen på tillväxt börjar ge resultat eftersom december 2005 var en av de starkaste orderingångsmånaderna någonsin för Novotek. Vi är fortsatt positiva till bolaget, och det mesta talar för att vi kommer att behålla nuvarande innehav.

”Novotek: Bokslutskommuniké 2005

• Resultatet efter finansnetto uppgick till 21,8
(21,8) MSEK, varav 8,0 (7,9) MSEK under fjärde kvartalet

• Resultatet efter skatt uppgick till 15,6 (15,3) MSEK, varav 5,6 (5,5) MSEK under fjärde kvartalet

• Vinsten per aktie uppgick till 1,41 (1,37) kronor

• Omsättningen uppgick till 200 (195) MSEK varav 56,8 (55,9) MSEK under fjärde kvartalet

• Orderingången uppgick till 198 (197) MSEK, varav 53,9 (54,0) MSEK under fjärde kvartalet

• Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen för 2005 till 1,20 (1,10) kronor per aktie”


Rasmus Palmqvist
Placeringsansvarig
Sound Invest

 
« Tillbaka