iZafe: Ny storägare (spanskt företag)
2023-03-31

"iZafe Group AB ("iZafe Group” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att det spanska bolaget Ti-Medi har förvärvat cirka fem procent av aktierna i Bolaget, vilket gör Ti-Medi till en av iZafe Groups största aktieägare. Sammantaget har Ti-Medi förvärvat 12 529 309 aktier till kursen 0,29 kronor per aktie genom en blockaffär förmedlad av Mangold Fondkommission.

Ti-Medi är ett globalt bolag som är verksamma inom tillverkning och distribution av tekniska lösningar för följsamhet inom läkemedelshantering. Ti-Medi säljer dospaketeringsmaskiner till över 650 apotek i Spanien och Portugal.
För mer information, se Ti-Medis hemsida, www.ti-medi.com/en.

”Vår bedömning är att efterfrågan på iZafe Groups produkter och tjänster kommer öka på de marknader vi är verksamma. Vi har länge letat efter ett bolag som utvecklar och erbjuder sina kunder just dessa typer av tjänster. Därav har vi beslutat att investera i iZafe Group och vi hoppas även att framöver kunna hitta ett bra samarbete för att få in iZafes produkter och tjänster i Ti-Medis produktutbud för att kunna erbjuda dessa till våra kunder”, säger Marc Tarruell Tibau, medgrundare av Ti-Medi

”Bolaget har nu fått en ny stark och långsiktig ägare som bidrar med kompetens och ett globalt nätverk. Vi ser mycket positivt på detta och tolkar investeringen som ett kvitto på att iZafe Groups produkt och verksamhet har stöd bland kunniga marknadskollegor. Vi ser fram emot att ta del av kunskapen Ti-Medi besitter om distribution i Sydeuropa och påbörja diskussioner om ett framtida samarbete”, säger Anders Segerström, VD iZafe Group AB"
 
« Tillbaka