Consilium: Stark rapport
2015-11-23

Kvartal 3, 2015

· Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 347,7 MSEK (334.7)
· EBITDA ökade med 14 procent till 46,7 MSEK (40,9)
· EBIT ökade med 19 procent till 38,5 MSEK (32,3)
· EBT ökade med 13 procent till 26,3 MSEK (23,2)
· Resultat per aktie, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, ökade med 19 procent till 1,46 SEK (1,23)
· Orderingången minskade med 2 procent till 363,0 MSEK (369,4)

Kvartal 1–3, 2015

· Nettoomsättningen ökade med 26 procent till 1 098,5 MSEK (872,6)
· EBITDA ökade med 50 procent till 157,5 MSEK (105,0)
· EBIT ökade med 70 procent till 132,4 MSEK (77,7)
· EBT, exklusive kostnader för förtidslösen av företagsobligation, ökade med 68 procent till 96,3 MSEK (57,3)
· Resultat per aktie, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 4,36[2] SEK (3,28)
· Resultat per aktie, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, och exklusive engångskostnader för förtidslösen av företagsobligation, ökade med 69 procent till 5,53[2] SEK (3,28)
· Orderingången ökade med 4 procent till 1 076,5 MSEK (1 031,4)

Stark finansiell ställning

· Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick per 30 september 2015 till 189,3 MSEK. Dessutom finns pantsatta likvida medel om 38,9 MSEK för krediter och garantier.

Väsentliga händelser efter periodens slut

· Nettoomsättningen under oktober uppgick till 132,3 MSEK (125,1). Orderingången under oktober 2015 uppgick till 117,3 MSEK (126,6). Se mer information under särskild rubrik.

(1) I rapporten avser belopp inom parentes motsvarande period föregående år.
[2] Resultat per aktie påverkas negativt med 1,17 SEK per aktie pga engångskostnader för förtidslösen av tidigare företagsobligation.
[3] Resultat per aktie avser kvarvarande verksamhet.
[4] Exklusive engångskostnader för förtidslösen av tidigare företagsobligation."
 
« Tillbaka