Jays: Klart godkänd rapport
2015-12-18

Aug-Okt 2015 (3 mån)

-- Intäkter 14,4 MSEK (22,7)
-- Rörelseresultat (EBITDA) -1,3 MSEK (3,1)
-- Rörelseresultat (EBITA) -1,9 MSEK (1,5)
-- Resultat efter skatt -1,9 MSEK (1,5)
-- Bruttomarginal 34 % (42)

Maj-Okt 2015 (6 mån)

-- Intäkter 25,8 MSEK (36,3)
-- Rörelseresultat (EBITDA) -3,0 MSEK (2,9)
-- Rörelseresultat (EBITA) -4,4 MSEK (0,2)
-- Resultat efter skatt -4,5 MSEK (0,1)
-- Bruttomarginal 37 % (42)

Händelser under kvartalet

-- Jays annonserar u-JAYS som utökad modellserie i flera utföranden
-- Jays annonserar en uppdaterad version av storsäljaren a-JAYS Four, med
namnet a-JAYS Four+
-- Jays håller årsstämma

Händelser efter kvartalet

-- Inga väsentliga händelser har annonserats efter kvartalets utgång

VD Rune Torbjörnsen kommenterar:

”Verksamhetsårets andra kvartal har visat en fortsatt stabilitet på vår
nordiska hemmamarknad, där samma volymer gått ut som föregående år, trots
ändrade inköpsmönster hos distributör och en produktportfölj som ännu inte
inkluderar de nya produkterna u-JAYS och a-JAYS Four+. Men samtidigt som det är
glädjande att den nordiska marknaden utvecklas väl så ger försäljning i SEK
väsentligen lägre marginaler med dagens rådande dollarkurs och givet att Norden
utgjorde hela 68 % av kvartalets försäljning samtidigt som dollarförsäljningen
var osedvanligt låg så landade bruttomarginalen på endast 34 % (42) för andra
kvartalet. Marginalerna väntas dock stärkas framöver med den nya
produktportföljen samt med en ökad försäljning i USD."
 
« Tillbaka