Nilörngruppen: Godkänd rapport
2015-10-26

Perioden juli - september

* Orderingången ökade med 9 % till 134 (123) MSEK
* Omsättningen ökade med 10 % till 119 (108) MSEK
* Rörelseresultatet uppgick till 8,8 (10,2) MSEK
* Periodens resultat uppgick till 6,1 (8,5) MSEK
* Resultatet per aktie uppgick till 0,54 (0,74) SEK

Perioden januari - september

* Orderingången ökade med 10 % till 400 (362) MSEK
* Omsättningen ökade med 15 % till 381 (331) MSEK
* Nilörngruppen ABs aktie noterades på Nasdaq First North Premier den 12 juni
* Noteringskostnader om 2,1 MSEK belastar rörelseresultatet
* Rörelseresultatet uppgick till 31,2 (36,4) MSEK
* Periodens resultat uppgick till 22,9 (28,6) MSEK
* Resultatet per aktie uppgick till 2,01 (2,51) SEK
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 14,1 (16,2) MSEK"
 
« Tillbaka